ทฤษฎีการควบคุมสต็อก

www.facebook.com/golden inter.5

การควบคุมสต็อกในส่วนที่จะอธิบายเป็นแนวทางหลักๆ ให้ท่าน ได้เห็นในส่วนการจัดการ แนวคิดดำเนินงาน วิธีกำหนดมาตรฐานระบบสินค้าประเภทต่างๆ ได้ เพื่อให้เป็นหลักพื้นฐานในการจัดระบบการควบคุมสินค้า ซึ่งทฤษฎีที่จะอธิบายต่อไปนี้จะเป็นหลักคิดที่เป็นที่มาของการทำระบบควบคุมสต็อก วิธีการอธิบายภาพรวมในประเภทงานต่างๆ เพื่อให้มองเห็นภาพการทำงานจริงซึ่งบางท่านอาจมองว่ามันกว้างเกินไปหรือไม่ที่ ที่ต้องมีการจัดหน่วยงาน กำหนดหน้าที่ของพนักงาน ซึ่งงานของท่านอาจไม่มีหน่วยงานและพนักงานตามที่อธิบาย การลงมือทำอาจเป็นไปไม่ได้ ผมก็ขอชี้แจงว่าทฤษฎีที่หยิบยกขึ้นมาเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงขบวนการแต่ละอย่างมันเป็นอย่างไรมันจะได้อะไรจากการมีในสิ่งเหล่านั้น สามารถตอบโจทย์ที่กำลังแก้ไขอยู่หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นการสต็อกอะไหล่ ซึ่งเราจะสต็อกอะไหล่ยี่ห้ออะไร รถรุ่นไหน จำนวนกี่ชิ้น  หากท่านได้ติดตามหัวข้อในwebนี้แล้วท่านจะสามารถหาคำตอบจากเนื้อหาในเรื่องต่างๆได้  หากสามารถนำไปประยุกต์ใช้ก็นับว่าท่านได้เริ่มต้นก้าวเดินไปบนพื้นฐานการจัดการที่ถูกต้องแล้ว

หัวข้อที่จะนำเสนอผมจะนำเสนอในส่วนกรณีสินค้าอะไหล่รถยนต์  เพื่อให้การอธิบายได้เป็นกรณีที่ท่านสามารถมองเห็นภาพตามไปด้วย และจะมีกรณีลูกค้าตัวอย่างที่ทีมงานได้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลา 20 ปีที่ผ่านมาโดยสามารถเข้าไปชมตามหัวข้อที่ระบุลักษณะธุระกิจแต่ละประเภท

หัวข้อที่นำมาอธิบายในทฤษฎีการควบคุมสต็อกประกอบด้วย

  1. การควบคุมสต็อก
  2. วัตถุประสงค์ของการควบคุมสต็อก
  3. จะสต็อกอะไหล่อะไรบ้าง
  4. จำนวนของอไหล่แต่ละรายการกี่ชิ้น
  5. อะไหล่ที่ต้องการควบคุมดูแลเป็นพิเศษ
  6. การปรับเปลี่ยนจัดกลุ่มเกรดมาตรฐานให้สอดคล้องกับการขาย