ภาพประกอบก่อนปรับขบวนการงานและคลังจัดเก็บสินค้า-อะไหล่เครื่องกลเกษตร

www.facebook.com/golden inter.5