สต็อกอะไหล่ในจำนวนอย่างละเท่าไร

www.facebook.com/golden inter.5

สต็อกอะไหล่ในจำนวนอย่างละเท่าไร