ภาพประกอบการปรับปรุงร้านอะไหล่เครื่องการเกษตร

www.facebook.com/golden inter.5
1. พื้นที่ด้านหน้าสำหรับเตรียมรับเข้าสินค้าใหม่เพื่อรองรับการจัดส่งจากsuppler
2. ด้านหน้าห้องอะไหล่ให้จัดกันพื้นที่เพื่อให้ควบคุมดูแลง่ายสำหรับเจ้าหน้าที่
3.แสงสว่างจากภายนอกช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า
4. อะไหล่ขนาดเล็กมีมูลค่าสูงจัดเก็บในช่องที่กำหนดโดยใช้การจัดโซนที่จัดเก็บ
5.ลดพื้นที่จัดเก็บ ลดเวลาทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานที่ทำ
6. จัดให้เป็นระเบียบค้นหา เทียบได้ง่าย ลดความผิดพลาด
7. ชั้นจัดเก็บรองรับอะไหล่รูปร่างแปลกๆเก็บในชั้นง่าย รองรับยอดขายจำนวนมาก
8.การจัดเรียงสามารถจัดเก็บในพื้นที่บนชั้นได้ง่ายแต่ต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัย
9. แม้นอะไหล่ชิ้นเล็กสามารถจัดเรียงให้ตรวจนับ เทียบขนาดได้ง่ายในขณะงานมาก
10.จัดระยะห่างแถวให้เป็นแนวเพื่อทำงานได้สะดวกง่าย