โรงงานทอถุงเท้าด้วยเครื่องคอม

www.facebook.com/golden inter.5

เป็นโรงงานที่ทันสมัยซึ่งการผลิตถุงเท้าเด็กอ่อนและเด็กนักเรียน ใช้เครื่องจักรที่ควบคุมการทอลายด้วยระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งการออกแบบลวดลายต้องทำการออกแบบจากโปรแกรมแล้วนำข้อมูลไปบรรจุในเครื่องทอ โดยสามารถสั่งให้ทอลวดลายเส้นสีตามแบบที่กำหนดได้