BINBOOK

฿5.25 Excluding tax

ข้ามขนส่งสินค้าจำนวน 16 หน้า

SKU: 20002A

Description

www.facebook.com/golden inter.5

สมุดควบคุมสต๊อคในช่องจัดเก็บสินค้ารายการนั้นๆ เพื่อให้ทราบการเคลื่อนไหวสินค้าได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมสามารถทำการตรวจสอบย้อนกลับถึงการเคลื่อนไหวสินค้ารายการนั้นๆได้พร้อมเที่ยบกับรายการสินค้าที่มีอยู่จริง ณ ช่องจัดเก็บนั้นๆหรือการนำมาเทียบยอดกับรายงานสินค้าคงคลังจากประวัติข้อมูลการเคลื่อนไหว

ว-ด-ป

   เลขเอกสาร

      รับ

             จ่าย                      คงเหลือ

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BINBOOK”